OFERTA

OFERTA

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

obejmuje ochroną samochody oraz pasażerów nimi podróżujących. Ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance uzupełniają się wzajemnie i zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze...............czytaj więcej

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA/DOMU...

ochroną objęte jest mienie ruchome należące do ubezpieczającego oraz stałe elementy od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania. ...............czytaj więcej

UBEZPIECZENIE FIRMY

ochroną objęta jest firma, by w razie szkody, odszkodowanie zrekompensowało poniesione straty i umożliwiło dalszą działalność............czytaj dalej

UBEZPIECZENIE ROLNIKÓW

obowiązkowe OC rolnika i budynków  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego............czytaj dalej

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

jest to ubezpieczenie grupowe chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków ............czytaj dalej

RYZYKA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

ubezpieczenie inwestycji budowlanych ............czytaj dalej
Szukaj