UBEZPIECZENIE ROLNIKÓW

UBEZPIECZENIE ROLNIKÓW

Informacje ogólne:
Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, któremu podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny.
Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Z polisy mogą korzystać zarówno posiadacze jak i współposiadacze gospodarstwa rolnego.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego.
W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady 
                                                   Zadzwoń do mnie 531 100 306
lub odwiedź moje biuro – dane kontaktowe .Prowadzę również wycenę e-mailem: wyślije-mail. JPU24@WP.PL
Szukaj