UBEZPIECZENIE SZKOLNE

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Informacje ogólne:
Z myślą o studentach, uczniach i ich rodzicach proponuję przygotowanie kompleksowej oferty ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem placówkę oświatową oraz jej uczniów i nauczycieli. Jest to ubezpieczenie grupowe chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Podstawowy zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenie na wypadek poważnego urazu, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. Zakres ochrony można rozszerzyć o 
W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady 
                                                   Zadzwoń do mnie 531 100 306
lub odwiedź moje biuro – dane kontaktowe .Prowadzę również wycenę e-mailem: wyślije-mail. JPU24@WP.PL
Szukaj