RYZYKA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

RYZYKA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Informacje ogólne:
ubezpieczenie inwestycji budowlanych
 Główne zalety:
Ubezpieczenie zabezpiecza ochronę mienia będącego na etapie budowy. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i zapewnia ciągłość przeprowadzenia całej inwestycji. Obejmuje  proces realizacji inwestycji w tym:
  • realizowane obiekty budowlane i montażowe
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta:
  • w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej,
  • w zakresie rozszerzonym o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.)Składka jest płatna z góry jednorazowo lub z częstotliwością roczną, półroczna, kwartalną lub miesięczną.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu ze mną telefonicznie
                                                   Zadzwoń do mnie 531 100 306
lub odwiedź moje biuro – dane kontaktowe .Prowadzę również wycenę e-mailem: wyślije-mail. JPU24@WP.PL
Szukaj